تکنولوژیگجت ها

گوچی از یک حلقه هوشمند 950 دلاری مجهز به سنسورهای سنجش سلامتی رونمایی کرد