امنیتتکنولوژی

گوگل: جاسوس افزار Predator نفوذ هکرهای دولتی به کروم و اندروید را ممکن می‌کند